Litteraturförteckning
Topp & Bredd
Möta motstånd
Leda utan leda
Idrottspsykologi
VarDags Prestation
Leda med förtroende
Vad händer när det vänder
Knopp & Kropp - Sans & Balans - Möta motstånd
Prestationspsykologi i praktiken
103 mentala metoder
Mental rådgivning
Lek med tanken
Knopp & Kropp
Sans & Balans
Balans(j)aktenLitteraturbeställning
Webshop


Syftet med den här boken är att förmedla och beskriva hur prestationer skapas. Hur dessa sedan hålls levande, och dessutom inspirera till att höja kvaliteten i vardagen genom att tänka och skapa prestationsmiljöer där det finns en balans mellan de krav som ställs och förmågan att leva upp till dessa krav. Fonden är de flesta människors vardagssituation med allt vad den innebär av umbäranden, uppoffringar, möjligheter, glädjeämnen och upplevelser.

Inspirationskällan är elitidrottares sätt att tänka och skapa prestationer. Det finns många likheter men också många olikheter men vi tror att vardagsmänniskan har mycket att lära av idrottens sätt att tänka. Att kämpa, att träna och att aldrig ge upp är bara några av de egenskaper som idrotten gjort heliga och som vardagsmänniskan kan inspireras av.

Boken är fylld med tips och idéer på temat hur vardagen kan göras lite enklare med ett nytt sätt att tänka prestation.

Författare: Anders Plate & Johan Plate
Utgiven: September 2013
ISBN:


Pris: 249.00 kr, inklusive moms. Frakt tillkommer.

Till Startsidan