Litteraturförteckning
Topp & Bredd
Möta motstånd
Leda utan leda
Idrottspsykologi
VarDags Prestation
Leda med förtroende
Vad händer när det vänder
Knopp & Kropp - Sans & Balans - Möta motstånd
Prestationspsykologi i praktiken
103 mentala metoder
Mental rådgivning
Lek med tanken
Knopp & Kropp
Sans & Balans
Balans(j)aktenLitteraturbeställning
Webshop


- att ledas genom att bli sedd

Tommy Söderberg engagerar och väcker känslor. Nu har han skrivit boken om sitt ledarskap och om sig själv.

En berättelse om resan från grusplanerna i Grimsta till världsarenornas gräs.

Här får du en inblick i jobbet att vara idrottsledare på högsta nivå. Men du får också läsa om mycket av det som aldrig ryms i media. Alla timmar som läggs ner på planering, samtal med spelare och annat som är så viktigt för att nå målet.

Författare: Tommy Söderberg och Johan Plate
Utgiven: november 1999
244 sidor
ISBN 91-88474-09-7

Nytt pris: 50.00 kr, inklusive moms. Frakt tillkommer.

Till Startsidan