Rådgivning
Personlig


Utbildning
Mentala rådgivarkurser


Mentala skyddsombuds kurs
Mentala skyddsombuds kurs


LedarProfilTest
edvisors ledarprofiltest


Föreläsning
Balans i livet
Balans(j)akten
Möta Motstånd
Sans & Balans
Lek med tanken!
Den andra karriären
Prestationens Psykologi
Att göra det omöjliga möjligt
Vad händer när det vänder?!
Kommunikation i en föränderlig värld
Stå inte i vägen för din egen förmåga!Kick-off
Kalla det vad du vill!


För högpresterare, företagsledare, chefer och professionella idrottare kan det vara en god idé att skaffa sig en personlig mental rådgivare.

Med henne/honom som bollplank kan teorier och upplevd praktik systematiseras, hinder undanröjas och mål nås. Detta sker ofta med större effektivitet och med större energi än i traditionella prestationsmiljöer och har visat sig vara mycket verkningsfullt i en allt mer konkurrensutsatt värld.

Vi tillhandahåller rådgivare som är välutbildade och har stor erfarenhet av att jobba med högpresterande team och individer.

Till Startsidan