Litteraturförteckning
Topp & Bredd
Möta motstånd
Leda utan leda
Idrottspsykologi
VarDags Prestation
Leda med förtroende
Vad händer när det vänder
Knopp & Kropp - Sans & Balans - Möta motstånd
Prestationspsykologi i praktiken
103 mentala metoder
Mental rådgivning
Lek med tanken
Knopp & Kropp
Sans & Balans
Balans(j)aktenLitteraturbeställning
Webshop


Att vända motgång till medgång och medgång till framgång!

Sättet att hantera motstånd är oftast det som avgör om du kommer att lyckas bra eller mindre bra i din prestation. Inställning och attityd betyder ofta mer än de faktiska fysiska omständigheterna.

För presterare som lärt sig att möta och hantera motstånd blir motståndet snart en förutsättning för att engagera sig.

Thomas Fogdö var Sveriges mest lovande utförsåkare på herrsidan när han 1995 bröt ryggraden. I boken skriver Thomas kring temat "att vända motgång till medgång och medgång till framgång".

Författare: Thomas Fogdö och Johan Plate
Utgiven: Juni 1999, inbunden 163 sidor
ISBN: 91-88940-41-1

[pocket]

Pris: SLUTSÅLD

Till Startsidan