Vad är det som skiljer mental rådgivning från coaching?

Det finns flera beröringspunkter men vi vill här peka på några saker som skiljer de olika synsätten åt.

Den mentale rådgivaren är obunden. Han, eller hon, står på fri grund i förhållande till exempelvis styrelse eller lagledning.

Den mentale rådgivaren tar inte ut (arbets)laget och är överhuvudtaget sparsam med att kommentera saker som ligger på chefens –coachens –tränarens bord.

Den mentale rådgivaren lägger större vikt vid personlig utveckling än att ”göra stor vinst” eller att ”vinna serien”. Känslomål är viktiga, lika viktiga som resultatmål.

Den mentale rådgivaren hanterar den information han får med omdöme och diskretion (men har i juridisk mening inte någon tystnadsplikt).


Vad skiljer allmän peppning från mental rådgivning?

Arbetssättet är mer utvecklat. Det finns en plan där alla delar harmonierar. Ingenting i den planen sker av en slump utan har hela tiden teoretisk och praktisk förankring. Mental rådgivning systematiserar synen på mental träning i det att den involverar personliga möten, fysisk närvaro, bilder, brev, telefonsamtal etc.

På detta sätt skiljer sig mental rådgivning från samtalet med chefen efter mötet eller eftersnacket med flickvännen. Den mentale rådgivaren har en bredare palett och fler färger att använda när han skapar bilder. Han står vid sidan om men är en aktiv betraktare som dessutom har erfarenhet av hur ord, tankar, känslor och bilder påverkar prestationen. Råden har därmed längre hållbarhet än arbetskamratens klapp på axeln.

Mental rådgivning utesluter inte prestationssträvanden och andra former av stöd utan ska ses som ett komplement till dessa.

Till Startsidan