Litteraturförteckning
Topp & Bredd
Möta motstånd
Leda utan leda
Idrottspsykologi
VarDags Prestation
Leda med förtroende
Vad händer när det vänder
Knopp & Kropp - Sans & Balans - Möta motstånd
Prestationspsykologi i praktiken
103 mentala metoder
Mental rådgivning
Lek med tanken
Knopp & Kropp
Sans & Balans
Balans(j)aktenLitteraturbeställning
Webshop


- din väg till målet

Vad är mental rådgivning?
Mental träning är det man gör. Mental rådgivning är det som skapar förutsättningar "att göra". Boken innehåller resonemang kring begreppet mental rådgivning och intressanta spörsmål kring detta.

Den är också praktiskt inriktad där du får råd och tips på olika modeler för mental rådgivning.

Författare: Anders och Johan Plate
Utgiven: Augusti 2001
240 sidor
ISBN 91-88941-11-6

Pris: 269.00 kr, inklusive moms. Frakt tillkommer.

Till Startsidan