Litteraturförteckning
Topp & Bredd
Möta motstånd
Leda utan leda
Idrottspsykologi
VarDags Prestation
Leda med förtroende
Vad händer när det vänder
Knopp & Kropp - Sans & Balans - Möta motstånd
Prestationspsykologi i praktiken
103 mentala metoder
Mental rådgivning
Lek med tanken
Knopp & Kropp
Sans & Balans
Balans(j)aktenLitteraturbeställning
Webshop


Flera av de konsulter vi arbetar med har och skriver böcker, bl a inom områdena ledarskap, kommunikation och prestationspsykologi. Slutresultaten finns beskrivna vid sidan och kan enkelt beställas i vår webshop.


Till Startsidan