Mentala rådgivarkurser
Prestationspsykologi
Kommunikation & förändring 1
Kommunikation & förändring 2
Mental rådgivning 1
Mental rådgivning 2
Mental Träning
Vetenskap och Praktik
Hjärnan & Medicinsk orientering


Mentala skyddsombuds kurs
Mentala skyddsombuds kurs


LedarProfilTest
edvisors ledarprofiltest


Anmälan
KursanmälanINBJUDAN


Efter många framgångsrika år med att utbilda mentala rådgivare fortsätter vi nu men med ett lite annorlunda upplägg. Vi har tagit bort de tre stegen (MRK 1-3) och ersatt dem med åtta olika kursdagar. Kursdagarna är oftast måndagar eller fredagar och platsen är vårt kontor i Uppsala. Valet av kursdagar och upplägget är tänkt att underlätta för alla intresserade att anmäla sig. Måndagar och fredagar är vanligtvis dagar som det är enklare att komma ifrån vanligt jobb och de som jobbar inom idrotten har sällan matcher dessa dagar. De åtta olika kursdagarna är utspridda under året och de är återkommande år från år. Missar man kursen ett år kan man gå den året därpå. Efter sju genomgångna kurser erhåller Du ett kursintyg som visar att Du gått våra mentala rådgivarkurser och att Du har kompetens motsvarande det innehåll som kurserna berör. Vi rekommenderar att Du går alla åtta kurserna men det finns utrymme för att välja bort en av dessa. Det kommer att framgå av kursintyget vilka kurser Du genomgått.

Kurserna är följande 2018:
31 augusti 2018, Prestationspsykologi
17 september 2018, Kommunikation & förändring 1
12 oktober 2018, Mental Rådgivning 1
12 november 2018, Kommunikation & förändring 2

Kurskostnad: 2.500 SEK/kurs plus moms.

Plats: Uppsala Slott, Ingång A

Datum: se ovan!

Anmälan: Anmäl dig till Johan Plate (johan.plate@edvisor.se) och uppge namn, adress, email och telefon. En bekräftelse och kursprogram skickas med vändande mail.

Frågor: Virpi Plate, 0739-77 96 03 eller Johan Plate, 070-595 84 32

Till Startsidan