Ägarna
Johan Plate
Thomas Fogdö


Medarbetare
Charlotte Alexandersson
Ola Berggren
Håkan Persson
Ylva Nowén
Anders Plate
Göran Kenttä
Peter Hassmén
Lars Åhman
Virpi Plate
Joe Labero
mflUppväxt i Åmål och började efter studier på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm 1980-82 jobba som idrottslärare. 1987 till 1998 jobbade han på Bosöns Elitidrottscentrum parallellt med forskarstudier i idrottspedagogik/ idrottspsykologi.

Johan arbetar numera som professionell mental rådgivare och föreläsare åt elitidrotten och har jobbat med många elitlag och elitidrottare. Johan arbetar inte bara inom idrotten utan företag och organisationer är en ständigt växande marknad, där den mentala rådgivningen utgör ett kraftfullt verktyg. Johan är medlem i SOK:s mentala rådgivargrupp och har skrivit flera böcker i prestationspsykologi, bland annat ”Möta motstånd” tillsammans med Thomas Fogdö.

Johan når du på följande sätt:
johan.plate@edvisor.se
Tel: 0159 - 137 00
Mob: 070 - 595 84 32

Till Startsidan