Litteraturförteckning
Topp & Bredd
Möta motstånd
Leda utan leda
Idrottspsykologi
Leda med förtroende
Vad händer när det vänder
Prestationspsykologi i praktiken
103 mentala metoder
Mental rådgivning
Lek med tanken
Knopp & Kropp
Sans & Balans
Balans(j)aktenLitteraturbeställning
Webshop


Idrottspsykologi handlar om människan och hennes känslor, tankar och beteenden i samband med fysisk aktivitet. Och i begreppet idrott ryms här allt från lågintensiv fysisk rekreation över regelbunden motionsidrott till högintensiv tävlingsidrott. Här förenas teori och praktik på ett sätt som tidigare saknats i böcker inom området. 

Boken startar med en kortare genomgång av teorier och historik inom den idrottspsykologiska forskningen. Därefter följer grundläggande idrottspsykologiska fakta om kommunikation, gruppdynamik, ledarrollens psykologi samt personlighetspsykologi med koppling till beteende. Socialisering och idrott och kön och idrott, liksom koppling idrott och våld, behandlas i ett socialpsykologiskt perspektiv.

Författare: Natalie Hassmén, Peter Hassmén och Johan Plate
Utgiven: September 2003
Bandtyp: Inbunden
399 sidor
ISBN: 91-27-09149-X

Pris: 300.00 kr, inklusive moms. Frakt tillkommer.

Till Startsidan