Rådgivning
Personlig


Utbildning
Mentala rådgivarkurser


Mentala skyddsombuds kurs
Mentala skyddsombuds kurs


LedarProfilTest
edvisors ledarprofiltest


Föreläsning
Balans i livet
Balans(j)akten
Möta Motstånd
Sans & Balans
Lek med tanken!
Den andra karriären
Prestationens Psykologi
Att göra det omöjliga möjligt
Vad händer när det vänder?!
Kommunikation i en föränderlig värld
Stå inte i vägen för din egen förmåga!


Kick-off
Kalla det vad du vill!


edvisor är ett företag som genom en rad olika mentala processer skapar optimala prestationsmiljöer tillsammans med våra kunder. Teori varvas med praktik och inspiration hämtas från individer och grupper som verkar i högpresterande miljöer, främst elitidrottens högpresterande system. Med detta som bas deltar vi aktivt i kortare och längre processer där mental träning och prestationspsykologi är centrala begrepp.
Honnörsord är prestationspsykologi, positiva prestationsmiljöer och prestationsutvecklande ledarskap.

edvisors bägge ägare, Thomas Fogdö och Johan Plate, har mångårig erfarenhet av idrott på nationell och internationell toppnivå och har på nära håll kunnat observera och studera de faktorer som bidrar till goda prestationer. Denna kunskap omsätts i konkreta träningsmodeller och handlingsplaner där våra konsulter, de flesta med elitidrottsbakgrund, hjälper våra adepter (enskilda eller grupper) att nå sina mål.

Till företaget är ett nätverk med cirka 100 frilansande konsulter knutna som, var och en och tillsammans, kan driva och genomföra förändringsprocesser i syfte att förbättra och fördjupa de prestationsmiljöer kunderna befinner sig i. På detta sätt möter eab kundernas önskemål att skräddarsy insatser i stora och små organisationer med geografisk spridning.

Företaget har sitt säte och kontor i Uppsala och kunder spridda i Sverige och Europa.

Till Startsidan