Rådgivning
Personlig


Utbildning
Mentala rådgivarkurser


Mentala skyddsombuds kurs
Mentala skyddsombuds kurs


LedarProfilTest
edvisors ledarprofiltest


Föreläsning
Balans i livet
Balans(j)akten
Möta Motstånd
Sans & Balans
Lek med tanken!
Den andra karriären
Prestationens Psykologi
Att göra det omöjliga möjligt
Vad händer när det vänder?!
Kommunikation i en föränderlig värld
Stå inte i vägen för din egen förmåga!


Kick-off
Kalla det vad du vill!eLPT är ett ledarprofiltest där ledaren själv skattar sin egen prestationsmiljö utifrån 120 frågor, i 7 dimensioner och med 40 olika variabler. Profilen är resultatet av en självskattning och ger en bra bild av hur ledaren vill ha sin prestationsmiljö organiserad. Som sådan ger profilen ovärderlig hjälp när det gäller att identifiera styrkor och svagheter i en arbetsgrupp eller på ett företag. Om profilen genomförs av alla i exempelvis en ledningsgrupp, (och deltagarna ger sin tillåtelse att visa upp sin profil för övriga i gruppen), så kan den dialog som följer ge en ökad förståelse för varandras prestationspotential.www.elpt.se

Till Startsidan